Nycklar

Förutom nyckeltaggarna har varje lägenhet ett antal vanliga nycklar. Beroende på lägenhetens storlek har du ett antal lägenhetsnycklar. Dessa nycklar fungerar i din lägenhet - naturligtvis - men också i din brevlåda på bottenvåningen och i ytterdörren. Utöver dessa nycklar har du en liten nyckel som används i bokningstavlan på tvättstugan och en husnyckel med vilken du kommer in i vatten- och elskåpen i trappuppgångarna.

Nycklarna till föreningen är spärrade. Om du tappar bort en nyckel kan du göra nya hos Farsta Lås i Hökarängen, men du behöver ta med en avgiftsavi eller kontraktet.

Styrelsen har även huvudnycklar som ger tillgång till alla utrymmen i huset - utom lägenheterna förstås. Dessa nycklar kan öppna vinden, fläktrum, hissmaskinrum, undercentraler och alla andra utrymmen som finns.