Allrum

I källaren på hus 16 finns föreningens allrum. Det ligger innanför barnvagnsförrådet och hit har alla medlemmar tillträde via sin nyckeltagg.