Underhåll och skötsel av din bostadsrätt

Vem ska underhålla din bostadsrätt?

Enligt våra stadgar §§ 31-32 gäller i stora drag att du ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Undantag görs för bland annat ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet, ventilationssystemet samt lägenhetens ytterdörr. Till lägenheten räknas även balkong, uteplats, förråd och dylikt om sådant ingår i upplåtelsen.

Föreningen ansvarar för att underhålla allt som inte tillhör ditt underhållsansvar.

Det kan vara svårt att dra en gräns mellan vad som är föreningens och ditt underhållsansvar enbart med ledning av stadgetexten. Denna vägledning ger en mer detaljerad genomgång av vem som ansvarar för vad.

Skötselbeskrivningar

... för din lägenhet finns i en gul HSB-pärm, som du ska ha fått av säljaren. Där finns bl.a information om hur du vårdar ditt trägolv, hur låset i ytterdörren fungerar, var huvudkranarna för kall- och varmvattnet finns (om du behöver stänga av vattnet pga läcka). 

Ventilation

Skötselinstruktion för ventilationen.

Saknas instruktioner?
Om du saknar någon instruktion i pärmen så kontakta gärna styrelsen så ska vi se om vi kan leta reda på den.