Förslagslåda

Om du har något förslag till föreningen så får du gärna skicka in det via det här formuläret. Vi tar ställning till förslaget och berättar vad som händer med det. Om det är ett såpass stort förslag att vi behöver ta ett stämmobeslut på det så berättar vi det.
Observera att du kan vara anonym när du använder blanketten.


Om du lämnar ett lite större förslag så är vi glada för all extra information som du kan ge oss: kostnader, kontakter, statistik...

Vill du inte använda formuläret så kan du maila ditt förslag till oss - eller så kan du skriva det på en lapp och lägga i styrelsens postfack i hus 16.