Cykelförråd

I källaren på nummer 16 finns föreningens cykelförråd. Hit har alla medlemmar tillträde via sin nyckeltagg och det är fritt att ställa in sin cykel här. Se bara till att cykeln är ordentligt märkt med bricka med lägenhetsnumret ingraverat. Kontakta styrelsen om du behöver brickor.

Omärkta cyklar som finns i förrådet kommer att rensas ut på våra arbetsdagar och samlas ihop i barnvagnsförrådet. Där förvaras de i 6 månader medan vi ser om det är någon som saknar cyklarna. Är det inte det så kastas de eller auktioneras ut bland medlemmarna.