Barnvagnsförråd

Det finns ett barnvagnsförråd i varje hus. I hus 16 finns rummet i källaren och i hus 18 ligger det längst in på bottenvåningen. Hit har alla medlemmar tillträde via sin nyckeltagg och det är fritt att ställa barnvagnar, barncyklar, pulkor och liknande här under förutsättning att det finns plats. Står det annat i barnvagnsförrådet kommer vi att rensa ut det, förvara det i något år för att se om någon saknar det och sedan kasta det.