Andrahandsuthyrning

Skriftlig ansökan

Om du har för avsikt att bo på annan plats och vill hyra ut din lägenhet, så måste du söka tillstånd för det hos styrelsen. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon inom den närmaste familjekretsen. Det krävs alltså inte att du tar betalt av någon för att det ska betraktas som en andrahandsuthyrning.

Om du inte ansöker om tillstånd, så riskerar du att bli uppsagd av föreningen. HSB har tagit fram en mall för kontrakt, som du kan hämta här. Fyll i den och skicka in en kopia till styrelsen för godkännande.

Dina skyldigheter mot föreningen

Dina skyldigheter gentemot föreningen kvarstår även vid en uthyrning. Med andra ord så gäller det att du informerar hyresgästen om vad som gäller i föreningen och att denne följer uppmaningar från styrelsen på samma sätt som du skulle ha gjort. Du som hyr ut svarar solidariskt med hyresgästen mot föreningen för eventuella skador, kostnader och/eller förluster som föreningen drabbas av på grund av hyresgästen eller dennes gäster.

Ditt ansvar för lägenheten

Du ansvarar för att avgiften till föreningen betalas i tid.
Om hyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan du säga upp honom eller henne. Annars riskerar du själv att få en skriftlig varning och/eller bli uppsagd av föreningen.

Pantsättning/lån/försäkring

Tänk på om din bostadsrätt är pantsatt (belånad) så kräver vissa långivare att de skall godkänna andrahandsupplåtelsen. Risken finns annars att långivaren kan säga upp ditt lån till omedelbar betalning.

Tänk på att försäkringar i samband med andrahandsupplåtelser är en komplicerad fråga. Styelsen rekommenderar att både bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen kontaktar sina försäkringsbolag om vad som gäller. Ett minimikrav är att även hyresgästen har en hemförsäkring.