SBC

SBC sköter den ekonomiska förvaltningen på uppdrag av oss. Har du frågor kring avier, utdrag ur lägenhetsförteckningen, m.m. vänd dig till deras kundtjänst på telefon 0771 - 722 722. Du kan också skicka mejl till dem på adressen kundtjanst@sbc.se.

Styrelsen

På stämman i juni 2020 utökades styrelsen med två nya ledamöter för verksamhets-året 2020/2021. 
Nu ser styrelsen ut så här:

Anwer Al-Nakash är ordförande
Klara Török är vice ordförande
Ulf Olsson är sekreterare
Cecilia Strömfelt är ekonomi- och budgetansvarig
Siv Liedgren är ledamot
Ann-Kristin Sjöberg är ledamot
Jonas Swensson är ledamot
Vakant plats som HSB-ledamot


Du kan maila hela styrelsen på mailadressen styrelsen@vetebrodet.se

Vill du hellre skriva till styrelsen, kan du lägga skrivelsen i styrelsens postfack i nr 16.

Valberedning

Två av medlemmarna i föreningen utgör valberedning. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller vara med i någon av våra arbetsgrupper så kontakta i första hand valberedningen.

Vetebrödet

Bostadsrättsföreningen HSB Vetebrödet finns på Bengt Bagares gränd 16 och 18 och består av två hus byggda 2007. På platsen fanns tidigare en gammal panncentral som användes för flerfamiljshusen runt Sköndals Centrum innan fjärrvärme drogs fram.

Stadgar

I september 2017 fick vi nya stadgar baserade på HSB:s normalstadgar 2011, version 5.