SBC

SBC sköter den ekonomiska förvaltningen på uppdrag av oss. Har du frågor kring avier, utdrag ur lägenhetsförteckningen, m.m. vänd dig till deras kundtjänst på telefon 0771 - 722 722. Du kan också skicka mejl till dem på adressen kundtjanst@sbc.se.

Styrelsen

På stämman i juni 2022 valdes följande medlemmar till styrelsen:

Ordförande: Anwer Al-Nakash
Vice ordförande: Efwa Käsik
Sekreterare: Ulf Olsson
Ekonomiansvarig: Cecilia Strömfelt
Ledamot: Carlos Valencia
Ledamot: Josefin Vakili
HSB-ledamot: David Olsson


Du kan maila hela styrelsen på mailadressen styrelsen@vetebrodet.se

Vill du hellre skriva till styrelsen, kan du lägga skrivelsen i styrelsens postfack i nr 16.

Valberedning

Två av medlemmarna i föreningen utgör valberedning. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller vara med i någon av våra arbetsgrupper så kontakta i första hand valberedningen.

Stadgar

I september 2017 fick vi nya stadgar baserade på HSB:s normalstadgar 2011, version 5.