Om Sköndal

Sköndal är en liten trevlig förort som ligger vid Drevvikens strand i Farsta Stadsdelsområde. Här finns både flerfamiljshus och villor i en barnvänlig och naturnära miljö.

 

Sköndals Centrum ligger ett stenkast från Vetebrödet och här finns matvaruaffär, bibliotek, postombud, restauranger och bankomat. Vid Sköndalsskolan ligger Sköndals gamla centrum och här hittar du bland annat en secondhandaffär, en inredningsbutik och ett trevligt konditori med anor från 50-talet.

På gångavstånd från föreningen ligger två kommunala skolor, Sköndalsskolan och Sandåkraskolan, som båda har årskurs 1-6.

Inom synhåll från Vetebrödet ligger den kommunala förskolan Växthuset, men i Sköndal finns flera andra förskolor - både kommunala, privata och drivna som kollektiv. Dessutom finns ett flertal aktiva dagmammor i Sköndal.

Lite historia...

Namnet »Sköndal« finns belagt i skrift från slutet av 1600-talet, då i gårdsnamnen Lilla Sköndal och Stora Sköndal. Lilla Sköndals Gård ligger kvar vid korsningen Nynäsvägen/Tyresövägen, invid dagens McDonalds, och var ett välkänt härbärge där resande på sin väg mot t.ex. Tyresö eller Dalarö kunde äta och sova. Gården Lilla Sköndal finns kvar.

Stora Sköndals Gård är en karolinergård från mitten av 1600-talet som ligger vid Drevviken. Den byggdes som »Siuenden« (Sjöänden) och bytte namn till Stora Sköndal vid slutet av 1600-talet. Det gamla namnet går igen i dagens Sjöänden, en av radhusgatorna från Sköndalsvägen ned mot Drevviken. Stora Sköndals gård renoverades 2017 och är idag ett uppskattat café.

Större delen av tegelbebyggelsen runt Sköndals Centrum, samt flerfamiljshusen längs Sköndalsvägen och Dalbobranten, och radhusgatorna ned mot Drevviken kom till i början-mitten av 60-talet, då mark i Sköndal köptes in av Stockholm Stad och bebyggdes.

Dagens »Lilla Sköndal« började byggas ca 2012 som ett helt nytt bostadsområde, i skogen ungefär mellan Sandåkraskolan och Stora Sköndal. Området kallas Lilla Sköndal och består av både flerfamiljshus och radhus längs Tyresövägen och villor längre in mot Stora Sköndal. Lilla Sköndal kommer att växa ytterligare och det finns planer på fler skolor och förskolor inom området.

...och lite kuriosa

Bengt Bagare hette egentligen Bengt Eriksson Brååk och var en välkänd bagare som verkade på söder under 1800-talet. Hans bagarstuga låg vid det som idag är Götgatan och han hade även en kvarn i närheten av Vita Bergen. Båda revs dock när man byggde det moderna Söder i början av 1800-talet. Trots att Bengt Bagare inte hade några kopplingar till Sköndal så fick han ge namn till Bengt Bagares gränd och de många andra bagarrelaterade gatorna i Södra Sköndal: Bagarfruvägen, Kubbegatan, Saffransvägen, Lussekattsvägen och Finbagarvägen för att bara nämna några.

Gamla Dalarövägen passerade länge genom nuvarande Sköndal. Vägen följer i stort sett sträckningen av Gamla Tyresövägen, som skiljer Norra Sköndal från Skarpnäck, viker sedan av in mot det nybyggda området Lilla Sköndal och sedan via gångvägen som nu är asfalterad och passerar mellan husen i Vetebrödet. Sedan gick den ned till Drevviken och längs Perstorpsvägen söderut. På Perstorpåsvägen ungefär vid Sköndalsskolan står en gammal milsten.

Ångbåtar
Drevviken har huserat en ångbåtslinje som knöt ihop Farsta och Hökarängen med Trollbäcken och Gudö. Enklaste vägen till Trollbäcken var då att ta lokaltåget (numera pendeltåget) till dess ändstation Södertörns Villastad (nuvarande Farsta Strand), sedan gå eller ta häst och vagn till Hökarängens gård för att där ta ångbåten.
Resterna av ångbåtsbryggorna syns här och var längs Drevviken, bland annat vid vattnet precis nedanför Diakongränd.

Militära lämningar
Här och var i Sköndal, bland annat på berget vid Vetebrödet och mellan Stora Sköndals kyrka och prästgården, kan man se rester av militära installationer. Några är från mellankrigstiden där Sköndal låg i närheten av södra fronten i »Korvlinjen« som skulle skydda Stockholm från landsidan. Flera är dock från kalla kriget av senare snitt, då Skarpnäck under kalla kriget var ett krigsflygfält och behövde försvaras. Skarpnäck krigsflygfält uppgraderades ända till standarden »BAS-60« innan det bebyggdes på 80-talet.

»Dunders«
Bland äldre sköndalsbor kallas det röda tegelhusområdet runt Sköndals Centrum för »Dunders«. Skälet är att området byggdes av byggfirman »Byggaktiebolaget Dunder« på 50-60-talen.

»Minilivs«
Bland äldre sköndalsbor kallas det fristående lilla huset i Sköndals Centrum, det som idag inrymmer RixMix, för »Minilivs«. Skälet är att det inrymde en liten, liten matvaruaffär på 70-80-talen, på den tiden Hemköp (dåvarande Favör) stängde redan 18:00 (16:00 på söndagar). När Favör utökade sina öppettider till 20:00 såldes Minilivs och inrymde sedan en av Sköndals första videouthyrare.

Dalhugget
När Sköndals Centrum och tegelbebyggelsen i närheten uppfördes under slutet av femtio- och början av sextiotalet var det många dalmasar och dalkullor som jobbade i bygget. Ett av kvarteren i Sköndal har namnet »Dalhugget« och det sägs att det kommer från en episod när två dalmasar kom i bråk om en grann kulla och den ene helt enkelt höll ihjäl den andre.

Mean Uckuleles from Hell
Under delfinalerna i melodifestivalen 2013 var pausunderhållningen fejkade bidrag och lika fejkade deltagare som inte kom med på tävlingen. Varje bidrag fick en kort filmsnutt, en intervju och själva låten spelad. Ett av de fejkade bidragen var hårdrocksgruppen »Mean Uckuleles from Hell« med låten »Megahell«. Gruppen var enligt inslaget från »Skavkulla« utanför Karlskrona, men filmsnuttarna är inspelade längs Bagarfruvägen och i Sköndals Centrum.
Här kan du se bidraget.

Läsa mer om Sköndal?

Axplock ur Sköndals historia, utgiven av ABF.
Boken kan lånas på biblioteket

Utöver den boken finns det flera böcker som innehåller lite information om Sköndal med omnejd. Här är ett par av dem, tillsammans med länkar till biblioteket om du är intresserad av att låna dem:

Stockholm från A till Ö - Söderort av Hans Harlén, Brännkyrka hembygdsförening (1997)
Boken innehåller förklaringar och beskrivningar på namn på orter, gator, hållplatser, stationer och annat i Söderort. Här kan du t.ex. läsa om varför Sköndal heter Sköndal och varför Bagarfruvägen heter Bagarfruvägen.
Boken kan lånas på biblioteket

Brännkyrka 1913-2013 - Socknen som blev 51 stadsdelar av flera olika hembygdsföreningar (2013)
När inflyttningen till Stockholm ökade lavinartat i slutet av 1800-talet ökade även bostadsbristen, fattigdomen och de sociala problemen. Lösningen blev att införliva den närmaste landsbygden med staden för att öppna upp för nya bostadsområden. Den processen började med Brännkyrka socken, strax söder om Stockholm. Boken innehåller kapitel om Sköndal, Hökarängen, Orhem, Skarpnäck och alla de andra 51 stadsdelarna som en gång utgjorde Brännkyrka socken.
Boken kan lånas på biblioteket

Gömmarens gåva av Olle Magnusson, Hanvedens förlag (1994)
Vattendraget som via en mängd sjöar passerar Sköndal genom Drevviken, för att sedan rinna ut i Östesjön via Tyresö, heter Tyresån. Den lilla sjö som ligger längst in, höst upp, i vattendraget heter Gömmaren och ligger vid E4:an i höjd med Vårby. Boken Gömmarens gåva berättar om Tyresån, skogen och landskapet runt vattendraget. Sköndal och kanske framför allt Drevviken upptar en inte så liten del av boken, så är du intresserad av vår favorit-skridskosjö är den här boken bra läsning.
Boken kan lånas på biblioteket.

Från Årsta till Farsta av Olle Rydberg, Natur och Kultur förlag (1979)
Boken gör nedslag på olika platser söder om Stockholm och berättar historia bakom platsen och även hur det ser ut nu (där »nu« alltså är 1979). Just »nutiden« känns idag lite gammal, men det kan vara intressant att bl.a. läsa om det varv som låg söder om stan så sent som 1979. För Sköndals räkning finns det information om bl.a. Stora Sköndals gård, Skönstaviks gård och Sköndalsbro gård. Vem var t.ex, Vackra Nanna som har givit namn åt lekparken i det nybyggda området Lilla Sköndal?
Boken kan lånas på biblioteket.