Rutiner

Här har vi samlat instruktioner för hur du bokar tvättstuga, beställer nya nyckeltaggar och en massa annat. Hittar du inte det du söker så kan du alltid kontakta styrelsen.

Nyckeltaggar

Vetebrödet har rfid-nycklar – nyckeltaggar – som går till ytterdörrar, soprum, cykelförråd, tvättstuga och nästan alla andra lokaler inom föreningen. Varje gång en nyckeltagg används för att låsa upp en dörr så loggas det i systemet, vilket innebär att vi kan se om någon obehörig varit inne någonstans.

I varje lägenhet ingår ett antal numrerade nyckeltaggar, hur många beror på hur stor lägenheten är. Taggarna är numrerade och normalt är nummer 1-2 "fulltaggar" som går till alla utrymmen du har tillgång till, medan de övriga är så kallade "barntaggar" och bara går till ytterdörren och soprummen i ditt hus. Har du till exempel fem taggar kan du normalt alltså bara komma in i tvättstugan eller källarförrådet med tagg 1-2 medan du kommer in i ytterdörren med alla fem.

På ytterdörren i nummer 16 finns en automatiskt dörröppnare. De flesta nyckeltaggarna låser bara upp ytterdörren och du får dra upp dörren själv. Om du vill att dörren ska öppna sig automatiskt när du använder taggen går det att lösa, men det är behovsprövat: Kontakta styrelsen så berättar vi mer.

Om en tagg går sönder kan du kontakta styrelsen för att få en ny. Lämna tillbaka den trasiga taggen så tar vi bort den ur systemet. Ersättning av trasiga taggar kostar ingenting.

Om du förlorar en nyckeltagg är det mycket viktigt att du kontaktar oss så snart du kan. Vi kommer då att ta bort taggen ur systemet och den blir oanvändbar för den som hittar eller stal den. Du får sedan en ny nyckeltagg, men vi kommer att debitera en liten avgift - i dagsläget 150 kronor - för den nya taggen. Det är i princip självkostnadspris eftersom taggarna måste köpas in.

Om du vill ha en extra nyckeltagg är det fullt möjligt. Hur det fungerar är lite beroende på om du vill ha en "fulltagg" eller en "barntagg". kontakta styrelsen så berättar vi mer. Även detta kostar en liten slant eftersom den extar taggen måste köpas in.

Nycklar

Förutom nyckeltaggarna har varje lägenhet ett antal vanliga nycklar. Beroende på lägenhetens storlek har du ett antal lägenhetsnycklar. Dessa nycklar fungerar i din lägenhet - naturligtvis - men också i din brevlåda på bottenvåningen och i ytterdörren. Utöver dessa nycklar har du en liten nyckel som används i bokningstavlan på tvättstugan och en husnyckel med vilken du kommer in i vatten- och elskåpen i trappuppgångarna.

Nycklarna till föreningen är spärrade. Om du tappar bort en nyckel kan du göra nya hos Farsta Lås i Hökarängen, men du behöver ta med en avgiftsavi eller kontraktet.

Styrelsen har även huvudnycklar som ger tillgång till alla utrymmen i huset - utom lägenheterna förstås. Dessa nycklar kan öppna vinden, fläktrum, hissmaskinrum, undercentraler och alla andra utrymmen som finns.

Tvättstugan

Tvättstugan finns i källaren på nummer 16. Bokningstavlan sitter på väggen utanför dörren och nyckeln till bokningstavlan ska du ha fått av köparen när du flyttade in.
Kom ihåg att städa tvättstugan efter dig.

Cykelförrådet

I källaren på nummer 16 finns föreningens cykelförråd. Hit har alla medlemmar tillträde via sin nyckeltagg och det är fritt att ställa in sin cykel här. Se bara till att cykeln är ordentligt märkt med namn och helst även lägenhetsnummer.

Omärkta cyklar som finns i förrådet kommer att rensas ut på våra arbetsdagar och samlas ihop i barnvagnsförrådet. Där förvaras de i något år medan vi ser om det är någon som saknar cyklarna. Är det inte det så kastas de eller auktioneras ut bland medlemmarna.

Barnvagnsförråden

Det finns ett barnvagnsförråd i varje hus. I hus 16 finns rummet i källaren och i hus 18 ligger det längst in på bottenvåningen. Hit har alla medlemmar tillträde via sin nyckeltagg och det är fritt att ställa barnvagnar, barncyklar, pulkor och liknande här under förutsättning att det finns plats. Står det annat i barnvagnsförrådet kommer vi att rensa ut det, förvara det i något år för att se om någon saknar det och sedan kasta det.

Allrummet

I källaren på hus 16 finns föreningens allrum. Det ligger innanför barnvagnsförrådet och hit har alla medlemmar tillträde via sin nyckeltagg.

Styrelserummet

Styrelsen har ett eget kontor i källarvåningen på hus nummer 16. Vill man ha tillgång till det rummet kan man gå med i styrelsen och får då sin nyckeltagg programmerad att gälla även dit. Vill du titta på rummet är det normalt öppet på våra arbetsdagar och gemensamma träffar.

Portkod

Portkoden kan bara användas mellan klockan 07.00 och 20.00. Övriga tider öppnas portarna med nyckeltagg. Observera att man måste trycka på knappen Öppna när man slagit in portkoden.

Lånesängar

Föreningen har två hopfällbara lånesängar som står i barnvagnsförrådet i nummer 18. Där finns också en bokningslista på väggen. Om du är intresserad av att låna en säng, eller båda, när du får besök så är det bara att boka dem.
Se bara till att de är fräscha när du lämna tillbaka dem.